Vaaliteemat

Olen ehdolla Tampereen valtuustoon kunnallisvaaleissa 2017. Tervetuloa tutustumaan!

Elämänlaatu etusijalle,
vapaus valita toisin

Rakennukset kunnostettava terveiksi

Kaupungin tulee nopeuttaa koulu- ja muiden rakennusten korjaaminen terveeksi varaamalla siihen rahoitus.

Kouluihin lisää rahaa

Rahaa opetukseen, erityisopetukseen sekä oppimisympäristöön pitää lisätä. Jokaiselle alakoulun luokalle tulee lisätä vähintään 5 viikkotunnille lisärahoitus.

Pientaloasumisen kunnianpalautus

Tampereen tulee panostaa myös pientaloalueisiin; vanhoihin ja uusiin. Alueiden viihtyvyys ja peruspalveluiden läheisyys täytyy turvata keskittämisen vastapainona. Uusia pientaloalueita tulee tuoda saataville kehyskuntien lisäksi Tampereellakin.

Uutta energiaa liikenteeseen

Tampereella tulee pian ottaa käyttöön julkisen liikenteen kilpailutuksissa vahvat ympäristökriteerit. Olkoon tavoite nolla litraa dinomehua kaupunkikonsernissa 2030!

Täällä vielä tarkemmin teemoista