Tinkimättömästi

Elämänlaatu etusijalle, vapaus valita toisin

Toimin Tampereen politiikassa vihreiden ryhmässä ja olin ehdolla kuntavaaleissa 2017.

Minut valittiin varsinaiseksi jäseneksi Tampereen Veden johtokuntaan vuosille 2017 – 2020.

Minuun saa olla yhteydessä 050 4095779 ja hannesATtuohiniittyPISTEfi

Seuraan toki vesiasioiden lisäksi paljon muutakin mitä Tampereen politiikassa tapahtuu. Kiinnostukseni aiheita ovat varsinkin energia, liikennejärjestelmät, maaseutu, pientaloasuminen, rakentaminen, koulutus. Alla vielä vaalikampanjassani esillä olleet pääteemat:

Rakennukset kunnostettava terveiksi

Kaupungin tulee nopeuttaa koulu- ja muiden rakennusten korjaaminen terveeksi varaamalla siihen rahoitus.

Kouluihin lisää rahaa

Rahaa opetukseen, erityisopetukseen sekä oppimisympäristöön pitää lisätä. Jokaiselle alakoulun luokalle tulee lisätä vähintään 5 viikkotunnille lisärahoitus.

Pientaloasumisen kunnianpalautus

Tampereen tulee panostaa myös pientaloalueisiin; vanhoihin ja uusiin. Alueiden viihtyvyys ja peruspalveluiden läheisyys täytyy turvata keskittämisen vastapainona. Uusia pientaloalueita tulee tuoda saataville kehyskuntien lisäksi Tampereellakin.

Uutta energiaa liikenteeseen

Tampereella tulee pian ottaa käyttöön julkisen liikenteen kilpailutuksissa vahvat ympäristökriteerit. Olkoon tavoite nolla litraa dinomehua kaupunkikonsernissa 2030!

Täällä vielä tarkemmin teemoista