Mistä juomavetemme Tampereella tulee?

Tiesitkö, että eurolla saat 500 litraa puhdasta vettä? Tampereella näin ainakin on. 240 000 ihmisen puhtaan veden toimituksen sekä jäteveden puhdistuksen hoitaa 130 henkilön Tampereen Vesi liikelaitos.

Tulin kuntavaalien jälkeen valituksi Tampereen Veden johtokuntaan Vihreiden mandaatilla varsinaiseksi jäseneksi. Johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran torstaina 24.8. Vihreistä johtokuntaan kuuluu lisäkseni Taru Hollanti. Jäsenillä on henkilökohtaseit varajäsenet; Tiina Jarvanne toimii allekirjoittaneen varana ja Tarun varana Sami Pesonen.

Varsinaisia päätösasioita ei tässä ensimmäisessä kokouksessa ollut, vaan aika käytettiin jäsenten, toimihenkilöiden ja Veden toiminnan esittelyyn.

Vesi-infran ylläpito on pitkäjänteistä toimintaa, verkostojen pitoajaksi katsotaan 100 vuotta. Vanhimmat olemassa olevat verkot ovatkin yli 100 vuotta ja Pyynikin ylävesisäiliö on rakennettu 1898. Verkostojen uusimisessa ollaan melko hyvin pysytty 1 % vuosittaisessa uusimistahdissa. Lisäksi vedentuotannon laitokset ja verkostojen painetta pitävät ylävesisäiliöt vaativat keskimäärin reilun 5 M€ vuosittaisen investoinnin, jos niiden keskimääräiseksi eliniäksi katsotaan 30 vuotta.

Puhtaasta vedestä Tampereella tehdään noin 70 % järvivedestä ja 30 % pohjavedestä. 9 laitoksella tuotetaan noin 18,6 Mm3 vettä eli 55 000 m3/vuorokausi.

Tampereen Vesi hoitaa myös jätevedet ja hulevedet asemakaava-alueilla. Hulevesistä ja jätevesistä kerron seuraavissa blogeissa.

Tampereen Vesi toimii kaupungin liikelaitoksena. Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksella on kohtuullisen tuoton vaatimus, mutta rahantekokone vesilaitos ei saa olla kaupungille. Tampereen Vesi tulouttaa vuosittain kaupungin kassaan noin 7,5 M€ pääoman korkona ja lisäksi vuosittain kaupunki asettaa laitokselle toiminnan tavoitteita budjetin yhteydessä. Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on keskusteltu menneinä vuosina ja asia noussee keskusteluun myös tällä kaudella.

Muita alkavalla kaudella käsittelyyn nousevia asioita tulee olemaan Keskuspuhdistamo Oy:n rakentamiseen liittyvät kysymykset, muuan muassa miten liete käsitellään. Lisäksi Kaupinojan vedenottamon tultua täyteen käyttövaiheeseen, keskittyvät suunnitelmat muiden vedenottamoiden kunnon arviointiin ja mahdolliseen saneeraukseen. Teiskon ja Aitolahden vesihuoltoratkaisut kaipaavat myös ratkaisuja; Kämmenniemen siirtoviemäri ja kylien vesiverkot.

Olen motivoitunut ja kiinnostunut vesiasioista ja tulevasta kaudesta. Minuun saa olla yhteyksissä.