Nurmin jätevesiongelmat haltuun

Ajankohtaista jätevesi-asiaa Nurmissa voisin tässä avata Tampereen Veden johtokunnan työssä saatujen tietojen pohjalta.

Pitkään Tarastenjärven kaatopaikan ja Nurmin jätevesipumppaamon välissä on asukkaita kiusannut jätevesien löyhkä. Viemäristä sekä osin myös avo-ojasta tullut paha haju on aiheutunut kaatopaikalta tulevista suotovesistä. Ongelmaa on ollut ainakin 2016 vuoden lopulta ja pahentuvasti koko 2017 ajan erittäin sateisen vuoden takia. Kesällä vuotoja pääsi avo-ojiin ja riski päästöstä järven lahteenkin oli olemassa.

Tampereen Vesi ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy ovat etsineet yhdessä ja erikseen ratkaisuja. PJH on kuljettanut vettä tankkiautoilla käsiteltäväksi pitääkseen altaan pinnantason riittävän alhaalla. PJH on myös lisännyt hajun muodostumista estävää kemikaalia.

Tampereen Veden Nurmin uuden pumppaamon ja siihen liittyneen asuinalueen ohittavan linjan valmistuttua – valitettavien viivästysten jälkeen lähes vuoden myöhässä – on hajuhaitta käsitykseni mukaan ainakin merkittävästi helpottunut. Tämä johtuu siitä, että uusi pumppaamo ja Olkahisen ohittava viemärilinja mahdollistavat suuremman vesimäärän pumppaamisen eteenpäin viemäriverkostoon.

Näissä tiedotteissa tilanteesta tarkemmin:
Jätevesien johtamiseen parannuksia Nurmin ja Tasanteen alueilla (19./23.1.2018)
Tasanteen ja Nurmin välillä otetaan käyttöön vesistöt alittava vesijohtolinja (26.1.2018)

Moni asia ei ole toteutunut alueen asukkaiden näkökulmasta oikein eikä hyvin. Haju on ollut välillä sietämätön ja asiakkaiden asiallisiin yhteydenottoihin on ainakin välillä suhtauduttu – tai ainakin vastattu – epäasiallisesti.

Johtokunnassakin on kuultu henkilöstöä tilanteesta useaan otteeseen sekä saatu yhteydenottoja suoraan myös asukkailta.

Nyt tammikuun lopussa yhtiöt ovat lähettäneet yhteisen anteeksipyyntökirjeen pahimmin kärsineiden talojen asukkaille. Tampereen Vesi tulee vielä asentamaan alueella kiinteistöihin menevien linjojen liitäntöihin hajun siirtymistä suuremmasta linjasta estävän venttiilin.

Nurmin tapaus osoittaa minkälaisia haasteita vesihuollon ennakoinnissa on. Ongelmat kasautuivat osin pitkittyneen pumppaamohankkeen takia, suuren sademäärän takia ja kahden toimijan yhteistyön haasteiden myötä. Entisessä mitassa poikkeuksellisia sademääriä on luvassa ilmastonmuutoksen edetessä kasvavasti ja se täytyy huomioida. Kiertotalouden myötä päästään enemmän hyödyntämään erilaisia virtoja, jolloin ongelmat ovat helpommin hallittavissa.

Tarastenjärven penkat ja toiminta kuitenkin on ja pysyy jatkossakin vielä vuosikymmeniä ja kaatopaikan jälkihuoltoon täytyy panostaa niin, että paikallisilla asukkailla ja ympäristöllä säilyy terveellinen elinympäristö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *