Teemat tarkemmin

Rakennukset kunnostettava terveiksi

Lapsi ja nuori viettää lähes viidesosan elämänsä tunneista ennen täysi-ikäisyyttä kunnan kiinteistöissä, päiväkodissa ja kouluissa. Hengittäen sen ilmaa; nauttien tai huonossa tilanteessa kärsien. Useissa kaupungin kouluissa ja päiväkodeissa on todettu sisäilmaongelmia. Syyt ovat moninaiset, mutta yhtä kaikki niistä kärsivät niin opetushenkilöstöä että oppilaita.

Ilmanlaatu voi olla huonoa muustakin syystä kuin homepölystä. Homeiden toksiinit voivat olla salakavalampi vaikuttaja ja materiaalien emissioiden selvittäminen hankalaa.

Käyttäjien tuntemuksia kiinteistöjen sisäilmasta ei tule vähätellä. LVI-insinööri voi osoittaa taulukolla tai laskelmalla kaiken olevan kunnossa, mutta tosi asiantuntija on opettaja tai oppilas, joka tietää miltä tuntuu 6 tunnin jälkeen.

Kaupungin tulee nopeuttaa koulu- ja muiden rakennusten korjaaminen terveeksi varaamalla siihen rahoitus. Ihmisten terveydellä leikkiminen on julmaa ja tulee kaupungille lopulta kalliimmaksi. Korjausraha menee uusien investointien edelle.

Kouluihin lisää rahaa

Opettajilla ja lapsilla on oikeus riittäviin erityisopetuksen resursseihin. Siitä hyötyvät tuntirauhan lisääntymisenä myös ne lapset, jotka eivät erityisopetusta tarvitse.

Jokapäiväinen tilanne Tampereen alakouluissa on sietämätön! 20 oppilaalle mitoitetussa luokkatilassa saattaa olla 30 oppilasta.

Lapsissa on erilaisia oppijia. Erityisopetuksen tunnit on kuristettu niin vähäiseksi, että tehottomien koulupäivien jälkeen lapsi vuodattaa kyyneliä päivittäin tuntikaupalla kotipöydän ääressä.

Kenenkään etu ei ole ylikuormitettu opettaja tai heikot mahdollisuudet saanut oppilas. Resursseja opetukseen, erityisopetukseen sekä oppimisympäristöön pitää lisätä. Jokaiselle alakoulun luokalle tulee lisätä vähintään 5 viikkotuntia lisää opetusta.

Uutta energiaa liikenteeseen

Liikkuminen on monella tapaa muuttumassa. Pian arkea Tampereellakin on: yhteiskäyttöautot, MaaS, Uber ja Hyperloop. Näiden myötä ilmastopäästöt vähenevät. Se ei kuitenkaan riitä.

Hiilineutraali Tampere 2050 taustaselvityksen mukaan liikenteessä ja työkoneissa kuluu kaikesta Tampereella kulutetusta energiasta noin 20 %, mikä energiasisältönä on n.1300 GWh ja osuus kaikista ilmastopäästöistä noin 30 %. Tähän valtavaa kakkuun pitää pureutua useasta kulmasta.

Kunnalla on mahdollisuudet vaikuttaa monella tavalla päästöjen vähentämiseen: liikennetarpeen vähentäminen, kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen osuuksien lisääminen ja vähäpäästöisten käyttövoimien edistäminen. Yksi nopeimmin vähennyksiä tuova toimenpide on fossiilisen energian poistaminen joukkoliikenteen käyttövoimista.

Tampereen seudulla on vajaa 60 bussilinjaa. Lisäksi kaupungin Infralla ja muilla yksiköillä sekä konserniyhtiöillä on työajoneuvoja. Tämä kokonaisuudessaan on iso mahdollisuus.

Ympäristön lisäksi kuntalaisen rahabussi kiittää, kun tuupataan fossiiliset romukoppaan. Kustannusvertailut osoittavat, että kun huomioidaan elinkaarikustannukset ja liikenteen lähipäästöjen terveyskustannusvaikutus, ovat sähkö- ja biokaasubussit selvästi kannattavampia.

Toimenpiteitä tulee vaatia kaikilta kaupunkikonsernin yksiköiltä. Onkin johdonmukaista ja järkevää, että kun julkistahoilla on suora pääsy fossiilisia polttoaineita korvaaviin vaihtoehtoihin – sähköön ja biokaasuun – näitä edistetään voimallisesti.

Tampereella tuleekin pian ottaa kilpailutuksissa vahvat ympäristökriteerit. Olkoon tavoite nolla litraa dinomehua kaupunkikonsernissa 2030!

Pientaloasuminen kunniaan

Monelle tulee yllätyksenä, että Tampereellakin on paljon pientaloja. Asuntokunnista Tampereella on noin 30 000 pien- ja rivitaloasuntoja, lähes 26 % kaikista asuntokunnista!  Tämän asuinmuodon näkyvyys keskustelussa hyvästä asumisesta Tampereella on hädin tuskin näkynyt. Kaikille onni ei ole kävelymatka taidenäyttelyyn tai näkymä Hämeenkadulle.

Joidenkin päättäjien ja virkamiesten halu on ohjata ihmisiä asumaan kerrostaloihin pientalojen sijaan. Miksi? Jokaisen tulisi voida itse päättää itselleen mieluisin asumismuoto.

Tampereen tulee panostaa myös pientaloalueisiin; vanhoihin ja uusiin. Alueiden viihtyvyys ja peruspalveluiden läheisyys täytyy turvata keskittämisen vastapainona. Uusia pientaloalueita tulee tuoda saataville kehyskuntien lisäksi Tampereellakin.